Privacy

GigaWizKids is onderdeel van GigaKids

Bij GigaKids gaan we zo zorgvuldig mogelijk met alle gegevens om en zullen we in het algemeen alleen gegevens verzamelen en bewaren voor zover dit nodig is voor het geven van de cursus en de begeleiding.

1. Bij de organisatie van Gigakids hebben we geen gegevens nodig voor de cursus GigaWizKids behalve het aantal deelnemers en de locatie.

2. Een docent zal wel naar contactgegevens vragen, te weten email adres en telefoonnummer, om feedback te kunnen geven over de voorgang van de cursist.
Ook kunnen adresgegevens worden gevraagd voor het opmaken van een factuur.

3. De inloggegevens voor de website worden aangemaakt door GigaKids en verstrekt aan  de docent.

4. De inloggegevens voor de website worden 1 jaar bewaard zodat voldoende tijd is om de cursus af te ronden.

5. Foto’s zullen alleen gemaakt en/of gepubliceerd worden na uitdrukkelijke toestemming van de cursist of van ouders of verzorgers bij minderjarige cursisten.

6. Wij houden verder geen gevoelige gegevens bij en hebben geen mensen in dienst die met onze gegevens werken, behalve ten behoeve van de administratie.  Bij de administratie wordt alleen het aantal cursisten verwerkt en niet de gegevens van individuele cursisten. Met de persoon die de administratie verzorgt is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

8. Voor het veilig stellen van de gegevens op de computers zorgen wij voor een beveiliging van de computer met een virusscanner en tijdige updates.

We hopen hiermee aan alle eisen en verwachtingen naar tevredenheid te voldoen.

GigaKids

PS Wij houden geen register van verwerking van persoonsgegevens bij aangezien we
minder dan 250 mensen in dienst hebben (ik huur alleen iemand in voor de administratie) en we geen risicovolle of gevoelige gegevens verwerken.